Geschiedenis

 

De geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Nieuweroord begint omstreeks 1870. In die tijd preekte ds. W.A. Kok uit Hoogeveen af en toe in een schuur bij een woning aan de Middenraai in  Nieuweroord. Dit om de, in Nieuweroord en omstreken wonende leden van de Gereformeerde Kerk te Hoogeveen, in hun eigen omgeving bijeen te laten komen.

In 1890 werd een Gereformeerde Schoolvereniging opgericht en al een jaar later werd er een schoolgebouw geopend. Van toen af werden de diensten in de school gehouden. Deze eerste diensten werden bijgewoond door ongeveer 40 mensen. Dit groeide langzaam uit tot enkele honderden toehoorders per dienst.

In 1904 werd de villa Valkenheim, gelegen aan de huidige Drostenraai te Noordscheschut gekocht.  Vervolgens werd pal naast/achter de villa begonnen met de bouw van een kerkgebouw.

Eind 1904 vond de officiële opening van het kerkgebouw plaats en op 1 januari 1905 werd de gemeente geïnstitueerd. 

Ds. Los, een 31-jarige kandidaat, was de eerste predikant.

Achtereenvolgens hebben de volgende predikanten hun ambt in de gemeente vervuld:

1912-1921         Ds. Heersink

1923-1928         Ds. Van Dijken

1929-1946         Ds. Van Dijk

1947-1961         Ds. Groenenberg

1962-1966         Ds. Gerritsen

1968-1974         Ds. Hansen

1976-1980         Ds. Praamsma

1984-1989         Ds. Meijering

1990-1998         Ds. De Haan

1998-2002         Ds. J. Droogsma

2003-2014         Ds. J.P. Mellema

2014-2016         KW. G.J. Heinen

2017-2021         Pastor H. Lowijs

2021-heden       Ds. J. de Kok

 

In  1906 telde de gemeente 785 leden. In de 20-er jaren werd er een zelfstandige kerk gesticht in Nieuwlande. Voor Nieuweroord betekende dit dat alle leden in het gebied Langerak voortaan naar Nieuwlande gingen. In 1939 werd in Drijber een zelfstandige kerk gesticht. Ook naar deze kerk vertokken een aantal leden van de Gereformeerde Kerk Nieuweroord. Anno 2001 telde de gemeente  ongeveer 700 leden. Momenteel telt de GKNN bijna 400 leden.

Deze leden zijn naast Nieuweroord en Noordscheschut woonachtig in verschillende omliggende plaatsen, waaronder Hoogeveen, Nieuw Balinge, Tiendeveen, Fluitenberg en Stuifzand.

Zoals vermeld werd het huidige kerkgebouw gebouwd in 1904.

In de loop der jaren hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden.

In 1934 werd het jeugdgebouw gebouwd. Ondertussen werd de villa vervangen door de huidige pastorie.

De laatste verbouwing van de kerk vond plaats in 2000.

In 2015 is de "de Rank" volledig gerenoveerd.

In 2020 is de kerkzaal volledig gerenoveerd.