Denkt u in deze tijd ook financieel aan uw Kerk?

Diaconie NL77 RABO 0329.0593.35
Bankrekening Kerk: NL87 RABO 0329.0847.63
Bankrekening Zendingscommissie: NL06 INGB 0003 1677 38


Kerkdienst zondag 2 augutus 2020
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger pastor H. Lowijs
Thema: 'Geboren in een graf'