Kerkdiensten

Zondag 21 juli

9.30 uur  Ds.  W.J. Bakker uit Nieuweroord (gezamelijke dienst)

19.00 uur Ds. J.A.Geerts-Zalk (gezamelijke dienst in de Rehobôth kerk)

Zondag 28 juli

10.00 uur Dhr. H. Lowijs uit Noordscheschut (gezamelijke dienst in de Immanuëkerk)

Zondag 4 augustus

9.30 uur    Ds. J. de Kok-Winsum (gezamenlijke dienst/koffiedrinken)

19.00 uur   Dhr.  H. Lowijs (gezamenlijke dienst in Rehobôth kerk)

Zondag 11 augustus

10.00 uur  Ds H.Bakhuis-Hoogeveen (gezamelijke dienst in de Immanuëkerk/koffiedrinken)

Zondag 18 augustus

9.30 uur    Dhr. H. Lowijs uit Noordscheschut

19.00 uur  Tentdienst locatie feestterrein Noordscheschut

Zondag 25 augustus

9.30 uur Ds. Oberink uit Urk (voorbereiding Heilig Avondmaal)

Zondag 1 september - Heilig Avondmaal

9.30 uur   Ds. J.T. Woltinge uit Amersfoort

19.00 uur Ds. J.T. Woltinge uit Amersfoort

 

 

Zondagen:
Voor de actuele aanvangstijden van de reguliere kerkdiensten kunt u de homepage raadplegen.

Feestdagen:

Elke 2e feestdag(Kerst, Pasen en Pinksteren) worden er interkerkelijke zangdiensten gehouden in de Gereformeerde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en in de Nederlands Hervormde Kerk(Nieuweroord of Noordscheschut). Aan deze diensten nemen genoemde kerken deel.

Heilig Avondmaal:

Het Heilig Avondmaal wordt 4x per jaar gevierd. Bij de morgenviering van het Heilig Avondmaal zitten de leden die hieraan deelnemen zoveel mogelijk voor in de kerk.Bij de avondviering zitten de deelnemende leden op de eerste drie rijen in het middenvak.

Kerkradio:

De diensten zijn middels kerkradio Hoogveen te beluisteren. Wanneer u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u contact opnemen met dhr. H. Zilverberg, dit kunt u doen door een berichtje te mailen.

Oppas:

Tijdens de morgendiensten is er gelegenheid om de kleine kinderen naar de oppasdienst te brengen, welke door verschillende gemeenteleden wordt verzorgd.

Kindernevendienst:

Iedere week is er tijdens de morgendienst kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd.
Er zijn elke week twee groepen: de jongste groep is voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool.
De oudste groep is voor de kinderen van groep 5 tot en met 8.

Collectes:

Tijdens de reguliere kerkdiensten worden er drie collectes gehouden. Het doel van de collecten wordt vooraf aangegeven in de Gids(zie ook elders op deze pagina). In onze gemeente is het mogelijk vooraf collectemunten te kopen. De verkoopavonden worden in de gids medegedeeld.