Kerkdiensten

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u zowel bijwonen in de kerk als online.
De kerkdienst begint op zondagochtend om 9.30 uur.
Voor de dienst in de kerk dient u zich aan te melden.

Klik op de onderstaande knop om de kerkdienst live te volgen:

Kerkdiensten info

Vanaf zondag 13 september is het weer mogelijk om kerkdiensten in de kerk bij te wonen.

U dient zicht hiervoor aan te melden.

De dienst begint om 9.30uur

Kunt u dienst niet bijwonen in de kerk dan kunt u via onderstaande media/links de kerkdienst live volgen

- Kerk-TV
- https://www.facebook.com/gknn2
- http://www.gknn.nl/samenkomsten/kerkdienst-bekijken

 

 

Zondagen:
Voor de actuele aanvangstijden van de reguliere kerkdiensten kunt u de homepage raadplegen.

Feestdagen:

Elke 2e feestdag(Kerst, Pasen en Pinksteren) worden er interkerkelijke zangdiensten gehouden in de Gereformeerde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en in de Nederlands Hervormde Kerk(Nieuweroord of Noordscheschut). Aan deze diensten nemen genoemde kerken deel.

Heilig Avondmaal:

Het Heilig Avondmaal wordt 4x per jaar gevierd. Bij de morgenviering van het Heilig Avondmaal zitten de leden die hieraan deelnemen zoveel mogelijk voor in de kerk.Bij de avondviering zitten de deelnemende leden op de eerste drie rijen in het middenvak.

Kerkradio:

De diensten zijn middels kerkradio Hoogveen te beluisteren. Wanneer u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u contact opnemen met dhr. H. Zilverberg, dit kunt u doen door een berichtje te mailen.

Oppas:

Tijdens de morgendiensten is er gelegenheid om de kleine kinderen naar de oppasdienst te brengen, welke door verschillende gemeenteleden wordt verzorgd.

Kindernevendienst:

Iedere week is er tijdens de morgendienst kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd.
Er zijn elke week twee groepen: de jongste groep is voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool.
De oudste groep is voor de kinderen van groep 5 tot en met 8.

Collectes:

Tijdens de reguliere kerkdiensten worden er drie collectes gehouden. Het doel van de collecten wordt vooraf aangegeven in de Gids(zie ook elders op deze pagina). In onze gemeente is het mogelijk vooraf collectemunten te kopen. De verkoopavonden worden in de gids medegedeeld.