Kinderen en kerk

Je mag al met je ouders mee naar de kerk en je leert de liefde van God kennen. Eerst ga je in de kerk zitten waar de gewone kerkdienst begint. Er wordt een kinderlied gespeeld en dan mag je met de leiding mee naar de jeugdzaal. Je krijgt een mooi Bijbelverhaal te horen, en  je mag knutselen, puzzelen en tekenen en je leert spelenderwijs de weg te vinden in de Bijbel.

Kindernevendienst is er iedere week voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Er zijn twee groepen: de jongste groep is voor kinderen uit groep 1 t/m 4 en de oudste groep voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. We gebruiken de boeken van  ‘Vertel het maar’ waar alle verhalen uit de Bijbel aan bod komen, en waar ook bijbehorende werkjes, kleurplaten en puzzels in staan. Voor het leesrooster kun je kijken op internet: www.vertelhetmaar.nl.

In de zomervakantie is er een combigroep, dan zitten de oudste en jongste groep bij elkaar. Met Pasen, Kerst, nieuwjaarsdag en op de startzondag is er geen kindernevendienst.
Eén keer in de twee maanden is er kinderkerk. Dit is een extra lange kindernevendienst in de grote zaal van de Rank. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom. Je zingt dan liedjes met de beamer, er is een collecte, en er gebeurt altijd iets creatiefs zoals spelletjes of een toneelstukje.