Wat te doen bij...

Huwelijk

De dag van je leven. Je hebt de liefde van je leven gevonden. Je voelt je helemaal thuis bij elkaar. Wat is er dan mooier dan elkaar trouw te beloven. Je gaat trouwen.

Vaak wordt alles al lang van tevoren gepland. Je gaat in ondertrouw bij de burgerlijke gemeente, je spreekt een locatie af waar jullie willen trouwen en waar er misschien wel een groot feest gegeven wordt. Je nodigt je familie en vrienden uit. En misschien wil je in de kerk jullie burgerlijke huwelijk bevestigen en een zegen vragen erover.

Maar trouwen in de kerk is meer dan alleen een mooi ritueel vol romantiek en sfeer. Trouwen in de kerk is elkaar trouw beloven voor Gods aangezicht.

En dat is niet zomaar. Lees verder

Geboorte

De doop van een kind kan aangevraagd worden bij de scriba van de GKNN (Zie contactgegevens) Vervolgens zal er een doopgesprek plaats vinden met de predikant waarin de doopbeloften met elkaar worden besproken. Er is gelegenheid voor persoonlijke inbreng, zoals een gedicht, neen lied, een getuigenis of het lezen van een Bijbelgedeelte. In overleg met de predikant wordt vervolgens de uiteindelijke orde van dienst samengesteld. Lees verder

Belijdenis

Belijdenis catechese kan gevolgd worden. Voor informatie hiervover kan er contact opgenomen worden met de scriba van de GKNN (Zie contactgegevens)

Ziekte

Bij een ernstige ziekte op ziekenhuisopname wordt u verzocht contact op te nemen met uw contactpersoon, de sectie-ouderling of de predikant.

Overlijden

Wat u eerst moet weten.
U kunt na het overlijden van een dierbare altijd rekenen op pastorale zorg en praktische hulp van de kerk bij het regelen van de uitvaart. De eerste aangewezen persoon is de predikant.

Deze zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en bij u op bezoek komen.
Bij zijn afwezigheid kunt u de scriba bellen (Zie contactgegevens) Lees verder

Verhuizing

In alle gevallen dient een verhuisbericht gestuurd te worden naar de scriba en naar de ledenadministrateur. (Zie contactgegevens)

(Mocht u na verhuizing kerkelijk ingeschreven willen blijven staan bij de GKNN, dan dient u tijdig een formulier "Verzoek voorkeurgemeente" in te vullen. Deze is verkrijgbaar bij scriba en/of ledenadministratie. Dit geldt o.a. ook voor verhuizing naar een studentenwoning of woon-zorgcentrum elders.)