Missie van de GKNN (vervolg)

 

missie

Weg van geloof
Ook vandaag gaan wereldwijd velen de weg van het geloof als volgeling van Jezus Christus. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren beleven de vreugde van het evangelie. 
Ook vandaag leeft de kerk. Dat geldt ook voor de GKNN. Op zondag komen in deze kerk, net als op zo’n 1800 andere plaatsen in Nederland mensen bijeen om de lofzang te zingen op Gods liefde. Er worden mensen gedoopt. Leden van alle leeftijden beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer.

Jezusbeweging
De eerste christenen kwamen samen op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding van Jezus. De dood van Jezus leek het einde van de ‘Jezusbeweging’. Was het toen al einde verhaal en einde van de kerk? Het antwoord van God op deze dood was de opstanding. Dat maakte alles anders. Dat gaf grond onder de voeten. De eerste christenen haalden het geloof niet uit hun eigen tenen. Er kwam iets op hen af, er kwam iemand naar hen toe. Ze kwamen niet samen om de stukjes bij elkaar te leggen van wat ze nog geloofden. Het draaide om Jezus Christus die in hun midden was en zei: ‘Vrede zij jullie.’

Leven van genade
Zo is het nog steeds. Het gaat niet om wat wij nog geloven of wat wij niet meer geloven. Het gaat om wat ons wordt geschonken: het leven dat ons wordt gegeven, verzoening die ons wordt aangereikt, God zelf. We leven van genade. Niet wat iemand bedacht of gepresteerd heeft, geeft de doorslag. Maar wat ons als pure verrassing in Jezus wordt geschonken.

Getuige
De GKNN als onderdeel van de Protestantse Kerk is getuige van dit geschenk. Ze ‘vertelt’ ervan door verkondiging, pastoraal werk, diaconaat, zending en solidariteit met de naaste. Ze doet dit op de zondag en alle dagen van de week, in de samenkomst van de eigen gemeente en midden in de wereld. Met lef en vindingrijkheid.

>Bron: De hartslag van het leven, Visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland