Missie van de GKNN

De Gereformeerde Kerk Nieuweroord Noordscheschut behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Wij weten ons daarmee verbonden met bijna tweeduizend kerken in Nederland, die gezamenlijk hun identiteit ontlenen aan het geloof in Jezus Christus als reddende kracht in ons leven.
De GKNN ziet het als een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen.
Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. We leren erdoor te leven onder de open hemel van Gods liefde. In de kerk worden we ingewijd in het leven met God. De kerk is meer dan alleen maar een menselijke vereniging. De kerk bestaat bij de gratie van Jezus. Hij leeft en Hij geeft leven. Hij is geen idee van vroeger, maar een werkelijkheid hier en nu. Waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, is Hij zelf in hun midden. Daar is Zijn gemeenschap. Lees verder