Het doel van de gemeente

 

De christelijke gemeente is volgens de Bijbel het lichaam van Jezus Christus (1 Korinthe 12:27). De Bijbel gebruikt dit beeld om de verschillende elementen van het gemeente-zijn te belichten. Op grond van de gegevens uit de Bijbel formuleren wij het doel van onze gemeente vierledig:

 • De gemeente is er tot verheerlijking van Christus, die het Hoofd van het lichaam is.
 • De gemeente heeft een belangrijke taak in zichzelf, alle leden worden ingeschakeld.
 • De gemeente heeft een belangrijke taak als verkondiger van het blijde Evangelie.
 • De gemeente heeft een praktische roeping in deze wereld.

 

Deze doelen vatten wij samen in vijf kerndoelen:

 • Aanbidding (God eren)
 • Gemeenschap (elkaar liefhebben)
 • Dienstbaarheid (elkaar dienen)
 • Evangelisatie (van Jezus getuigen)
 • Discipelschap (Jezus volgen)

 

Deze doelstelling vormt de basis voor de structuur van de GKNN en wordt uitgewerkt in de onderdelen:

 • Kerkdiensten
 • Onderwijs
 • Gemeenschap / ontmoeting
 • Ondersteunende bedieningen
 • Evangelisatie
 • Pastoraat/diaconaat