Het Bijbels fundament van de GKNN

De uiteindelijke oorsprong van de GKNN ligt in God zelf.

Het vaste fundament van onze gemeente ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en heeft dan ook haar bestaansrecht te danken aan de verzoening die er tot stand gekomen is nadat Jezus Zijn leven als een offer aan het kruis heeft gegeven. 

 

"...Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen." (Jesaja 53:10-11 HSV).nd gekomen is nadat Jezus Zijn leven als een offer aan het kruis heeft gegeven.

 

Dit is het fundament van de GKNN.

Lees verder