Pastor

Mijn naam is Hans Lowijs. Per 1 april 2017 ben ik begonnen als pastor/interim- voorganger in de Gereformeerde Kerk Nieuweroord Noordscheschut.
Met oog op de toekomst zijn er prachtige uitdagingen. Kijken hoe wij als gemeente bij Christus kunnen blijven in ons vieren (eredienst), delen (missionaire taak), leren (vorming en toerusting) en dienen (zowel in pastoraat als diaconaat). Ontdekken hoe wij op inspirerende wijze elke zondag, maar ook door de week, vormgeven aan de lof van God, het omzien naar elkaar en de zorg voor onszelf.

Een belangrijke reden voor mijn werk is mijn overtuiging dat geestelijke zorg ieder mens aangaat, ongeacht geloofsovertuiging.
Ruimte bieden aan levens- en/of zingevingsvragen en daarover in gesprek gaan is voor ieder mens heilzaam. Proberen naast iemand te komen.
Ik heb daarbij het ’meewandelen’ met mensen voor ogen, zoals Jezus in het verhaal van de Emmaüsgangers mee opwandelde. In het pastorale gesprek mag er zelfs de ervaring zijn dat ik als pastor door Jezus gebruikt wordt om met een ander mee te lopen op de weg’. Wilt u nog meer van mij weten dan kan dat via de website: www.hanslowijs.nl.
Onder de ‘knoppen’ staan verschillende artikelen of andere bijdragen en ook de mogelijkheden om contact op te nemen.

Groet en zegen,
Hans Lowijs.
Tel: 0528-34 23 68

Email: pastor@gknn.nl